+31 6 41 232 623 info@pulsarinnovation.nl

Engaging Change

In een snel veranderende omgeving moeten organisaties alle stakeholders betrokken houden om hun adaptief vermogen te vergroten.  
Lees Meer

Empowering People

Door de inzet van ‘slimme’ technologie, de Pulsar Ideation software, wordt iedereen die u uitnodigt, uitgedaagd met goede ideeën te komen.
Lees Meer

Powering Ideas

Pulsar Innovation helpt. Bij de voorbereiding, bij de uitvoering, bij de implementatie. Elke stap in het innovatieproces van idee tot realisatie ondersteunen wij, door middel van een bewezen aanpak.
Lees Meer

Waarom organisaties voor Pulsar Innovation kiezen?

Innovatie is de hartslag van uw bedrijf

Zonder idee, geen innovatie. Vaak komen de beste ideeën uit onverwachte hoek, benut het potentieel van uw organisatie door uw medewerkers uit te dagen met goede ideeen te komen. Maak ook gebruik van uw “omgeving” om uw bedrijf continue te verbeteren!

PI en Overheid

Alle gemeentes moeten meer bouwen op hun burgers. Voor een groot deel is dit ingegeven door geldgebrek. Hoe betrek je burgers bij initiatieven? In veel akkoorden staan teksten opgenomen over burgerparticipatie. Maar hoe doe je dat? De akkoordteksten laten veel ruimte voor interpretatie. PI structureert de communicatie tussen burger en uw organisatie.

PI en Zorg

De zorg staat in de schijnwerpers, de kosten stijgen, de hulp verschraalt. Het zoeken naar de juiste balans tussen cure en care. Veel goede ideeën komen van de werkvloer. Maar het ontbreekt, door de enorme werkdruk, om daar gestructureerd iets mee te doen. PI helpt, door zorgverleners te enthousiasmeren hun ideeën in te brengen. PI helpt om de zorgverleners een stem te geven. PI helpt om de zorg met minder middelen uit te voeren.

PI en ICT

ICT projecten zijn complex, kosten veel geld en hebben vaal een lange doorlooptijd. De traditionele manier van werken het stappenproces van definitiestudie tot realisatie langs de as van functionele en technische ontwerpen werkt niet meer. Vandaar dat nieuwe methodieken zijn ontwikkeld: agile en scrum zijn technieken die helpen bij het iteratief ontwikkelen. PI helpt door probleemstellingen en oplossingen snel te toesten binnen een brede laag van de organisatie. Dat versterkt de binding tussen organisatie en de ontwikkelaar, en levert daarmee betere eindresultaten op.

PI en Marketing

Marketing kent vele dimensies, sociale media hebben de positie van Marketing sterk beïnvloed. Op veel plaatsen op het Internet wordt gecommuniceerd over producten en diensten. Benut de kracht van PI om de dialoog met klanten aan te gaan, of met businesspartners, of met toeleveranciers. Laat je relaties meedenken over branding, positionering en productontwikkeling.

Lees meer over onze dienstverlening aan u.

Mogen wij u bellen?

Recent van onze blog